{{ codeHead|raw }} {{ codeBodyStart|raw }}

e-Akademia Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu

Podczas jednego kursu – autyzm z punktu widzenia psychologa, psychiatry, pedagoga specjalnego oraz logopedy

4 miesiące
12 h
Opis szkolenia:

E-Akademia Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu to 4 szkolenia w oparciu o analizy przypadków przedstawione przez wybitnych specjalistów – logopedy, pedagoga specjalnego, psychologa, lekarza psychiatry. Podczas szkolenia zostaną omówione wzorcowe ścieżki diagnostyczne i scenariusze terapeutyczne do wykorzystania we własnej pracy z dziećmi z autyzmem. Eksperci podejmą takie wątki, jak farmakologia, aspekty neurologiczne, genetyczne, immunologiczne czy behawioralne.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

two advantage image
Wyposażysz się w niezbędną wiedzę na temat zwiększania skuteczności oddziaływań terapeutycznych w autyźmie dzięki jak najwcześniej postawionej i sprawnej diagnozie – nasi specjaliści podpowiedzą, na jakie badania skierować dziecko i jak interpretować ich wyniki, aby wybrać najlepszą ścieżkę diagnostyczną,
fifth advantage image
Dowiesz się, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w trakcie prowadzenia wywiadu z opiekunem dziecka by nie przeoczyć żadnego aspektu rozwoju pacjenta i osiągnąć lepsze rezultaty dzięki zaangażowaniu rodziców,
three advantage image
Dowiesz się, jak dokonywać wczesnej diagnozy autyzmu w oparciu o objawy – z punktu widzenia przedstawicieli różnych specjalności usłyszysz, jak trafnie diagnozować, skoro nie istnieją wiarygodne biomarkery do wykrycia autyzmu, a samo spektrum zaburzeń różnie objawia się u różnych dzieci
three advantage image
Poznasz rekomendowane narzędzia do oceny: rozwoju mowy, funkcjonowania społecznego, zasobu słownictwa, sprawności ruchowej oraz umiejętności poznawczych dziecka

Do udziału w e-Akademii zapraszamy:

Pedagogów oraz pedagogów specjalnych
Psychologów dziecięcych
Psychiatrów
Logopedów
Lekarzy pediatrów, neurologów oraz internistów

Program Kursu:

1. SZKOLENIE ONLINE

Diagnoza autyzmu z punktu widzenia logopedy

 • Jak rozpoznać wczesne objawy autyzmu w odniesieniu do prawidłowego rozwoju mowy dziecka?
 • Autyzm a zaburzenia komunikacji – co powinno być alarmujące z punktu widzenia logopedy?
 • Jak zaplanować logopedyczny proces diagnostyczny i we współpracy z jakimi innymi specjalistami podejmować się diagnozy?
 • Wywiad diagnostyczny – jak zdobyć cenne informacje potrzebne do diagnozy?
 • Obserwacja diagnostyczna – analiza zachowania dziecka w jego naturalnym środowisku – na co zwracać uwagę?
 • Diagnoza różnicowa – jeśli nie autyzm, to co? Autyzm a Zespół Aspergera, autyzm a autyzm atypowy.
 • Jak wspomagać rozwój mowy poprzez wykorzystanie elementów metody terapii ręki?
 • Jak wykorzystywać alternatywne metody komunikacji z osobami z autyzmem?
Zobacz więcej
2. SZKOLENIE ONLINE

Diagnoza autyzmu z punktu widzenia pedagoga specjalnego

 • Autyzm a zachowania objawiające się stereotypową aktywnością – specyficzna zabawa i schematy funkcjonowania dziecka autystycznego
 • Autyzm a nieharmonijny rozwój poznawczy, nietypowe zachowania ruchowe, specyficzne wymagania sensoryczne.
 • Jak zaplanować proces i wywiad diagnostyczny – jakie informacje są konieczne do postawienia diagnozy?
 • Obserwacja diagnostyczna – analiza zachowania dziecka w jego naturalnym środowisku – na co zwracać uwagę?
 • Autyzm a zaburzenia współistniejące – zaburzenia zachowania, zachowania agresywne i autoagresywne, zaburzenia napadowe, nadpobudliwość psychoruchowa.
 • Zabawa w terapii małego dziecka z autyzmem.
Zobacz więcej
3. SZKOLENIE ONLINE

Diagnoza autyzmu w praktyce psychologa

 • Jakie zachowania dziecka mogą świadczyć o występowaniu autyzmu?
 • Autyzm a zaburzenia interakcji społecznych
 • Jak zaplanować proces diagnostyczny w praktyce psychologicznej?
 • Wywiad diagnostyczny – jakie informacje są konieczne do postawienia diagnozy?
 • Obserwacja diagnostyczna – analiza zachowania dziecka w jego naturalnym środowisku – na co zwracać uwagę?
 • Jakimi narzędziami warto wspierać proces diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu?
 • Zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju u dzieci autystycznych – jak w praktyce pracować z dzieckiem?
 • Za pomocą jakich metod terapeutycznych wspierać rozwój dziecka autystycznego? – terapia behawioralna osób ze spektrum autyzmu
Zobacz więcej
4. SZKOLENIE ONLINE

Diagnoza autyzmu – lekarz psychiatra

 • Hipotezy i najnowsze doniesienia naukowe (m.in. raport National Academies of Science, informacje dotyczące urazów środowiskowych, dane kliniczne dot. infekcji wirusowych) dotyczące przyczyn powstawania autyzmu – z czego może się wziąć i co w rozwoju dziecka powinno być alarmujące, autyzm a czynniki genetyczne i środowiskowe.
 • Jak zaplanować proces diagnozy i jakie informacje na temat dziecka powinien przekazać rodzicom lekarz psychiatra?
 • Wywiad diagnostyczny – jakie informacje są niezbędne do diagnozy?
 • Obserwacja dziecka z punktu widzenia psychiatry – jakie zachowania dziecka powinny być alarmujące?
 • Poradnictwo genetyczne w diagnozie psychiatrycznej
 • Autyzm a zaburzenia neurorozwojowe – tiki, zespół Gilles de la Tourette’a

Kurs poprowadzą:

Logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk; nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, posiada certyfikat zawodowy logopedy. Pracuje w Zespole Szkół Nr 9 w Toruniu oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ze studentami studiów stacjonarnych i podyplomowych Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadząc kursy i warsztaty logopedyczne. Pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów.
Redaktor Naczelna portalu pedagogia.pl, wieloletni Redaktor Prowadzący czasopisma "Głos Pedagogiczny", pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych. Pracuje w Społecznej Zintegrowanej Szkole Sportowej w Bytomiu, Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Eureka w Łaziskach Górnych oraz w Pracowni Psychoterapii Solutio w Katowicach. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, psychoterapią indywidualną i rodzinną w ujęciu systemowym oraz behawioralną osób z autyzmem. W ramach współpracy z różnorodnymi firmami szkoleniowymi prowadzi szkolenia o tematyce psychologicznej, warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz wychowawczych.
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała jako konsultant w Ośrodku Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, a także poradniach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Poznaniu i Pile. Prowadzi własną praktykę. Jest członkiem sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Bierze aktywny udział w licznych konferencjach psychiatrycznych w Polsce i za granicą. W obszar zainteresowań p. Marty leży: neurobiologia zaburzeń psychicznych, farmakoterapia zaburzeń psychicznych, zaburzenia odżywania, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne.

Zarejestruj się!

e-Akademia Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu

e-Akademia obejmuje:
 • 4 szkolenia online w jednym udostępnieniu
 • możliwość ich wielokrotnego odtwarzania
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
Zapisz się już dziś!
Cena za e-Akademię wynosi
499 PLN netto
Zgłaszam się!
{{ codeBodyEnd|raw }}