III KONFERENCJA RODO

Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo danych osobowych według RODO i ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

29 listopada 2018

9:00 - 17:00

Novotel Warszawa Airport

Dzięki udziałowi w konferencji dowiesz się jak:

radzić sobie z klientami, którzy żądają usunięcia ich danych z baz sprzedażowych

reagować w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych, by uniknąć kar finansowych

wykorzystywać cookies w działalności sprzedażowej w Internecie

zbudować zaufanie i wiarygodność Twojej firmy w Internecie

Dlaczego nasza konferencja jest wyjątkowa:

opracujemy strategię zabezpieczenia się przed wyciekiem danych przy pomocy jednego z najlepszych w branży prawników od cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, Mecenasa Konrada Mazura

Mecenas Jakub Wezgraj, partner kancelarii "ODO-ekspert" przedstawi praktyczną instrukcję postępowania w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie

przygotowujemy stoliki eksperckie – do współpracy zapraszamy najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych, specjalizujących się w zagadnieniach cyberbezpieczeństwa, sprzedaży i marketingu, którzy będą udzielać bezpłatnych porad

na konferencji stwarzamy niepowtarzalną okazję networkingu – będziesz mógł poznać specjalistów ze swojej branży i wymienić się doświadczeniem

Program konferencji:

I RODO PO PONAD PÓŁROCZNYM OKRESIE OBOWIĄZYWANIA
9.15-10.00

 • Analiza pierwszych doświadczeń i obserwacji po wdrożeniu RODO
 • Skargi i kary związane z naruszeniami na gruncie RODO – przykłady polskich firm
 • Case study – RODO w pytaniach i odpowiedziach uczestników konferencji

II RZECZYWISTOŚĆ BIZNESOWA PRZEDSIĘBIORCY W REALIACH OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
10.00-11.30
Mec. Jakub Wezgraj

 • Wdrożenie RODO a inne przepisy prawa, które zostały wprowadzone lokalnie w Polsce – jak je stosować łącznie?
 • Od czego rozpoczyna się proces kontroli w przedsiębiorstwie – instrukcja postępowania i właściwego przygotowania się do kontroli
 • Naruszenia RODO – czyli o tym, co dzieje się na co dzień, a o czym nie chcemy i nie lubimy mówić...
 • Jak w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych w firmie uniknąć kar finansowych – zbieranie dowodów potwierdzających działanie w dobrej wierze oraz w celu wykazania należytej staranności
 • Problem z udzielaniem odpowiedzi i reagowaniem na żądania osób fizycznych, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych – wszyscy żądają usunięcia danych, ale czy wszyscy mogą tego żądać skutecznie? Czyli o działaniu przedsiębiorcy w dobrej wierze, które może doprowadzić do powstania jego odpowiedzialności
 • Sposoby skutecznej komunikacji z „trudnymi” osobami (klientami, pracownikami) w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez przedsiębiorcę

11.30-11.45 NETWORKING PRZY KAWIE

III CYBERZAGROŻENIA, NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I WYCIEK DANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
11.45-12.30
Mec. Konrad Mazur

CYBERATAKI I CYBERZAGROŻENIA

 • RODO, cyberataki i wyciek danych – nadużycia związane z unijną reformą prawa ochrony danych – pomiędzy głupotą a złymi zamiarami – jak zaczęto oszukiwać „na RODO”, w jakim celu dochodzi do prób wyłudzania danych
 • Proces budowy rozwiązań nakierowanych na zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie – cyberszpiegostwo przemysłowe a know-how firmy

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

 • Ryzyko korzystających z usług chmurowych - wyciek danych z firmy dostarczającej chmurę – ochrona danych i tajemnic – krótki przewodnik
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danym osobowym w chmurze w świetle nowych przepisów - metody minimalizacji ryzyka wycieku danych i naruszeń na gruncie RODO

WPŁYW RODO NA ROZWÓJ SYSTEMÓW IT

 • Czy możemy czuć się bezpieczniej? Jak RODO wpływa na bezpieczeństwo systemów oraz ochronę danych
 • Czy da się „uzyskać zgodność” z RODO stosując ISO? RODO a standardy normalizacyjne w systemach – jakie jest ich znaczenie?

IV RYZYKO WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ PRACOWNIKÓW I PODWYKONAWCÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE
12.30- 13.15
Mec. Konrad Mazur

PROBLEMY WEWNĘTRZNE

 • Ujawnienie danych lub tajemnicy przez pracownika, dopuszczenie się kradzieży danych – co przedsiębiorcy zyskali dzięki RODO i nie tylko, jak wdrożenie RODO może pomóc zabezpieczać swoje interesy wewnątrz firmy
 • Odpowiedzialność za nadużycia wewnątrz przedsiębiorstwa – w jaki sposób RODO pomaga usankcjonować wewnętrzny ład i zwiększyć cyberbezpieczeństwo na wielu innych płaszczyznach ważnych dla przedsiębiorcy

WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI

 • Praktyczne problemy wynikające z aktualnych zasad powierzenia przetwarzania danych
 • Najczęstsze błędy przy tworzeniu i zawieraniu umów powierzenia przetwarzania danych
 • Kiedy umowa powierzenia powinna zostać zawarta, a kiedy należy z niej zrezygnować? Problem zawierania umów powierzenia „na wszelki wypadek”

13.15-14.00 LUNCH

V ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ A RODO – SPRZEDAŻ W INTERNECIE
14.00-15.30
Mec. Tomasz Grzybowski

 • Możliwość wykorzystywania cookies w działalności sprzedażowej w Internecie
 • Dobre praktyki zbierania danych o klientach drogą elektroniczną
 • Legalne przetwarzanie danych osobowych bez uzyskiwania zgody klienta
 • Skracanie zgód marketingowych – dobre praktyki
 • Sposoby leadowania klientów w świetle RODO
 • Legalnie korzystanie z baz danych osobowych zewnętrznych firm po 25 maja 2018 r.
 • Zarządzanie bazami we współpracy z partnerami zewnętrznymi
 • Transfer danych poza Unię Europejską - kiedy sklep internetowy znajduje się poza Europą

15.30-15.45 NETWORKING PRZY KAWIE

VI ARCHITEKTURA ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W SOCIAL MEDIA
15.45-17.00
Szymon Mierzwa

 • Zamień obserwatora na klienta – wpływ mediów społecznościowych na sprzedaż
 • Cyber trust (cyber zaufanie) jako kluczowy czynnik budowania silnego przedsiębiorstwa i przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Rola nowych technologii w procesie projektowania relacji z klientem – social media, które pozwalają stworzyć wiernego fana i klienta
 • Odbudowa straconego zaufania – naprawa wizerunku swojej firmy w sieci

Do kogo adresowana jest konferencja:

 • szefów działów baz danych, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie i przetwarzanie danych klientów i kontrahentów
 • menadżerów sprzedaży, osób odpowiedzialnych za realizację planów sprzedażowych
 • menadżerów działu IT, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • dyrektorów marketingu – osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie akcji promocyjnych w kanałach online i offline
 • pracowników działów prawnych oraz kancelarii prawnych zajmujących się problematyką ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz e-commerce
 • firm oferujących usługi przetwarzania danych w chmurze
 • administratorów sieci oraz systemów informatycznych
 • i wszystkich osób interesujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych w organizacji

Prelegenci

KONRAD MAZUR

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na prawnych aspektach ochrony informacji - tajemnic, danych osobowych i własności intelektualnej – w sektorze nowoczesnych technologii informacyjnych. W dorobku naukowym posiada publikacje dotyczące prawa ochrony tajemnic, danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Autor monografii naukowej Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet, współautor monografii Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia. Jego aktywność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Jest pomysłodawcą, opiekunem merytorycznym i wykładowcą kierunku studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo w biznesie. Wykłada także na studiach podyplomowych z prawa ochrony danych osobowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe skupione w obszarze nowoczesnych technologii, obsługi sektora IT oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi własną firmę świadczącą wyspecjalizowane usługi z zakresu prawa ochrony danych, własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa. Wśród obsługiwanych przez niego klientów znajdują się szpitale, przedsiębiorstwa z obszaru fintech, spółki energetyczne, operatorzy telekomunikacyjni oraz startupy technologiczne.

JAKUB WEZGRAJ

Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, prowadzi kancelarię „ODOekspert” specjalizującą się w tematyce ochrony danych osobowych (www.odoekspert.pl). Dotychczas zrealizował ponad 250 projektów audytowych i wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych między innymi na rzecz podmiotów z branży produkcyjnej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, leasingowej, faktoringowej, bankowej, nowych technologii, energetycznej, przemysłu ciężkiego, medycznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach z różnych sektorów rynku, obecnie wspiera swoich klientów w postaci funkcji Inspektora Ochrony Danych. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Inspektorów Ochrony Danych oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych. Pełni również rolę eksperta prawnego w zespole Cyberbezpieczeństwa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, a także jest ekspertem ds. ochrony danych osobowych w Forum Compliance.

TOMASZ GRZYBOWSKI

Radca prawny, absolwent kierunków Prawa oraz Politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych. Współtworzył Dział Organizacyjno-Prawny jednego z producentów cukru w Polsce. Zakres specjalizacji Tomasza Grzybowskiego obejmuje ochronę danych osobowych oraz prawo marketingu i reklamy. Ma również szeroką wiedzę w obszarze prawa spółek handlowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa podatkowego. Wdraża kompleksowe i pełne rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych. Wspiera merytorycznie osoby sprawujące funkcje ABI/IODO w przedsiębiorstwach klientów. Realizuje audyty, tworzy dokumentację wewnętrzną przedsiębiorstwa (Polityki bezpieczeństwa, Instrukcje) oraz dokumenty zewnętrzne (Polityki prywatności, oświadczenia zgody i in.). Desygnowany jako specjalista Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB do brania udziału w konsultacjach społecznych nowych krajowych ustaw w obszarze ochronie danych osobowych. Na poziomie unijnym bierze udział w konsultacjach branżowych nowego rozporządzenia ePrivacy, które ma adresować zagadnienie ochrony danych w sieci Internet. Obecnie współtworzy „Kodeksy dobrych praktyk” w rozumieniu art. 40 Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych dla rynku reklamy na poziomie krajowym oraz unijnym. Na poziomie unijnym współpracuje z organizacją FEDMA, której celem statutowym jest poszerzanie wiedzy prawnej o rynku reklamy w Unii Europejskiej oraz popieranie wśród organów unijnych prawodawstwa uwzględniającego rozwój biznesu. Poprzez tę ostatnią organizację, w ramach spotkań z Grupą Roboczą ds. Art. 29 w formule tzw. Fablab konsultuje również polską perspektywę stosowania nowych regulacji RODO. Na bieżąco wspiera prawnie klientów w realizacji wyznaczonych celów i zadań. Prowadzi szkolenia, udziela się na konferencjach, bierze udział w negocjacjach, wspiera Zarządy klientów swoją wiedzą i doświadczeniem. Redaktor bloga prawomarketingu.pl.

SZYMON MIERZWA

Specjalista Social Media, tworzy wizerunki firm, marek i ludzi w Internecie. Właściciel agencji SocialBrand.pl. Młody mężczyzna z pasją i wizją na siebie. Instagram i Facebook to miejsca, w których spędził niezliczoną liczbę godzin, testując ich możliwości. Współpracuje z agencją Social Media Now, prowadzi pod ich marką szkolenia z Instagrama. Szkolił takie marki jak APART, CENEO.PL, DIVERSE, TVN. Tworzy swój własny wizerunek w Social Media. Jego treści przyciągają tysiące obserwatorów. Współpracował m.in. z Sebastianem Kotowem – trenerem biznesowym i współautorem książek, z Brian Tracy, Magdaleną Pawłowską – Expertem Online Marketingu oraz wieloma innymi osobami związanymi z branżą marketingu i rozwoju osobistego. Wierzy, że autentyczność jest niekwestionowanym numerem jeden w Internecie.

Pakiet uczestnika zawiera:

 • prestiżowy certyfikat - każdy uczestnik konferencji otrzymuje certyfikat potwierdzający
  udział w wydarzeniu
 • indywidualne konsultacje - w trakcie konferencji każdy z Państwa będzie mógł zadać pytanie największym ekspertom w dziedzinie ochrony danych osobowych
 • materiały konferencyjne - z praktycznymi interpretacjami problematycznych przepisów RODO, które będą nieodzowną pomocą w wywiązaniu się z codziennych obowiązków
 • prezentacje wykładowców - z wytycznymi na temat poruszanych podczas konferencji zagadnień (zostaną wysłane uczestnikom po konferencji)
 • 20% zniżki - na zakup publikacji merytorycznych w czasie konferencji

Zgłoś się na najlepszych warunkach!

Cena standard:

699 zł netto

859,77 zł brutto

Cena promocyjna:

599 zł netto

736,77 zł brutto

Weź udział

Masz pytanie lub nie wiesz jak zarejestrować się na Kongres?
Zadzwoń, pomożemy! Tel. 61 66 83 111.

Lokalizacja

III KONFERENCJA RODO

Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo danych osobowych według RODO i ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Novotel Warszawa Airport, 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa


29 listopada 2018


Novotel Warszawa Airport
1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa


9:00-17:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak zgłosić udział w konferencji?

  Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencjarodo.pl w zakładce „Weź udział”. W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres BOK@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konferencji.

 • Co zrobić, kiedy nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia mojego zgłoszenia?

  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego automatycznie generuje się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jeśli takie potwierdzenie nie pojawi się, to prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK@forum-media.pl) i zgłoszenie problemu.

 • Co zrobić po otrzymaniu faktury proformy?

  Przed konferencją wysyłana jest do uczestników faktura proforma, którą można opłacić, ale nie jest to wymagane do udziału w konferencji. Kolejna faktura wysyłana jest po konferencji. Uczestnicy, którzy nie opłacili proformy, są zobowiązani do opłacenia faktury wysłanej po konferencji.

 • Kiedy muszę zapłacić za udział w konferencji?

  Za udział w konferencji można zapłacić na podstawie faktury proformy przed rozpoczęciem konferencji lub faktury VAT wysyłanej do uczestników po konferencji. Opłacenie proformy nie jest warunkiem koniecznym do udziału w konferencji.

 • Jak wprowadzić zmiany w danych podanych do faktury?

  Wszelkie zmiany dotyczące danych podanych do faktury należy wysłać drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.

 • Czy mogę zrezygnować z udziału w konferencji?

  Uczestnik ma prawo zrezygnować z konferencji w terminie do 30 dni przed datą konferencji. Osoba, która zapisała się na konferencję i nie zrezygnowała z udziału w terminie do 30 dni przed datą konferencji, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa, nawet jeśli nie wzięła udziału w wydarzeniu niezależnie od przyczyn, dla których nie dotarła na konferencję. Uczestnik, który nie wziął udziału w konferencji, otrzyma drukowane materiały konferencyjne oraz prezentacje multimedialne, na których udostępnienie zgodzi się prelegent.

 • Chcę zmienić nazwisko uczestnika konferencji?

  Aby zmienić dane uczestnika konferencji, należy wysłać wiadomość mailową pod adres BOK@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, jakie mają zostać zmienione, oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.

 • Jak dojechać do miejsca, w którym odbędzie się konferencja?

  Dokładna informacja o tym, jak dojechać na miejsce konferencji, zostanie wysłana dwa tygodnie przed terminem konferencji pod adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 • O której godzinie rozpocznie i zakończy się konferencja?

  Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00, prosimy o przybycie 15 min wcześniej i zarejestrowanie się w recepcji. Konferencja planowo zakończy się o godzinie 17.00, jednak informujemy, że wydarzenie może się przedłużyć, w szczególności w sytuacji wzmożonej dyskusji uczestników konferencji.

 • Czy otrzymam materiały konferencyjne?

  Każdy uczestnik otrzyma materiały składające się z drukowanych materiałów merytorycznych oraz prezentacji multimedialnych. Zapewniamy również długopis i notatnik. Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Patronat medialny

poradnikprzedsiebiorcy
Napisz do nas wiadomość