Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kongreskpa/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kongreskpa/index.php on line 11
Ogólnopolski Kongres dla praktyków k.p.a.

Promocja

Ogólnopolski Kongres Postępowania Administracyjnego

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Nowe instrumenty prawne, prowadzenie mediacji, zasady nakładania kar, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony

Jedyne praktyczne wydarzenie dla urzędów i przedsiębiorców

Warszawa, 1 czerwca 2017 r.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju i Finansów 01.06.2017 r. wejdzie w życie największa od lat nowelizacja k.p.a. Zmiany są rewolucyjne – dotyczą wszystkich aspektów postępowania administracyjnego i wprowadzają nieznane do tej pory w polskim prawie rozwiązania.

Co zmienia nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego:

 • ustanawia nowe, kluczowe dla przebiegu postępowania zasady, w tym m. in. zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony i zasadę współdziałania organów
 • zastępuje zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie nowym narzędziem prawnym – ponagleniem organu w sytuacji bezczynności lub przewlekłości prowadzenia postępowania
 • wprowadza nową, nieznaną dotąd w postępowaniu administracyjnym, instytucję mediacji
 • rozszerza zakres spraw, w których możliwe będzie zawarcie ugody
 • wdraża budzącą kontrowersje instytucję milczącego załatwienia sprawy
 • zastępuje skargę na decyzję nową instytucją – sprzeciwem od decyzji kasatoryjnej
 • zmienia zasady ustalania kar administracyjnych i kończy z automatycznym ich nakładaniem
 • modyfikuje charakter relacji na linii urzędnik – przedsiębiorca wprowadzając probiznesowe rozwiązania prawne

Dlaczego nie może Cię zabraknąć na Ogólnopolskim Kongresie Postępowania Administracyjnego:


Eksperci z zakresu k.p.a. wezmą na warsztat nowe przepisy i na konkretnych przykładach pokażą, jak należy je wdrożyć w tok postępowania

Wyposażysz się w instrukcje realizowania nowych procedur i unikniesz błędu, który może skutkować konsekwencjami prawnymi

Dowiesz się, jak w nowym otoczeniu prawnym powinny kształtować się relacje na linii urzędnik – przedsiębiorca

Poznasz nowe instrumenty prawne wprowadzone nowelizacją k.p.a. i dowiesz się, jak je stosować w prowadzonych postępowaniach

Weźmiemy pod lupę zmienione regulacje odnośnie prowadzenia procedury odwoławczej – dowiesz się, w jaki sposób prowadzić postępowanie odwoławcze po 1 czerwca 2017 r.

Zyskasz niepowtarzaną okazję indywidualnych konsultacji w punktach eksperckich, dzięki którym rozwiejesz wszystkie wątpliwości i poznasz opinie największych kancelarii w Polsce

Program kongresu:

Ramowy czas trwania Kongresu: 10:00 - 17:00

Panel 1

Nowe zasady prowadzenia postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a. z 01.06.2017 r.

 • szybkie załatwienie sprawy, partnerskie relacje, mniejsza liczba kasacji – jak wygląda postępowanie administracyjne po nowelizacji k.p.a.,
 • wpływ nowelizacji na dotychczasowy tryb postępowania – porównanie nowego i dawnego postępowania w formie „tak było – tak jest”,
 • nowa era w relacji urzędnik – przedsiębiorca – jakie nowe wymagania wobec urzędów stawia nowelizacja k.p.a.,
 • zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  • jaki wpływ na postępowanie ma wprowadzenie zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania
  • pewność prawa – jak zasada uzasadnionych oczekiwań wpłynie na uznanie administracyjne i tzw. miękkie prawo
  • wprowadzenie zasady współdziałania organów – kiedy i w jakiej formie prawnej organy administracji publicznej powinny działać wspólnie
  • polubowne rozstrzyganie kwestii spornych – jak w praktyce należy realizować rozszerzenie zasady ugodowego załatwienia sprawy
  • kontrowersje wokół art. 15 k.p.a. – w jakich przypadkach możliwe będzie „uchylenie” zasady dwuinstancyjności
Panel 2

Nowe procedury i instrumenty prawne w postępowaniu k.p.a.

 • ponaglenie organu jako nowe narzędzie mające na celu usprawnienie postępowania – kiedy strona może z niego skorzystać
 • decyzja zgodna z żądaniem strony – w jakiej formie i zakresie organ jest zobowiązany do poinformowania strony o niespełnieniu wymaganych przesłanek
 • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony w praktyce działania urzędu – w jakich przypadkach należy zastosować zasadę „przyjaznej interpretacji prawa”
 • mediacja na etapie postępowania administracyjnego – pozytywne strony i zagrożenia wprowadzenia nowego trybu załatwienia sprawy: Dobrowolność, bezstronność, poufność i inne zasady skutecznego prowadzenia mediacji
 • zmiany w zakresie zawiadamiania stron o czynnościach w postępowaniu z udziałem znacznej liczby podmiotów
 • terminy, doręczenia, dowody, pouczenie – co zmienia nowelizacja


Panel 3

Nowe regulacje dotyczące załatwienia sprawy i procedury odwoławczej

 • instytucja milczącego załatwienia sprawy w praktyce – czy milczące stanowisko organu wpłynie na uznanie administracyjne i inne formy prawne
 • nowe zasady stosowania ugody administracyjnej – jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie, treści i formie ugody
 • zmiany dotyczące postępowania odwoławczego – fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, doprecyzowanie formy uwzględnienia skargi, nowy zakres postępowania wyjaśniającego
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – nowa instytucja zastępująca skargę na decyzję: wymogi formalne, procedura wniesienia i rozpatrzenia, rozstrzygnięcie sprzeciwu
 • administracyjne postępowania uproszczone – nowy instrument pozwalający na skrócenie czasu trwania postępowania
 • koniec z automatycznym nakładaniem kar – nowe zasady ustalania kar administracyjnych i udzielania ulg w ich wykonaniu:
  • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia
  • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
  • „siła wyższa” jako przesłanka pozwalająca uniknąć kary
  • warunki odstąpienia od nałożenia kary
  • ulgi, ściągalność kar, odsetki
 • zmiany wprowadzone w innych ustawach – co zmienia się w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustrojowych ustawach samorządowych

Prelegenci:

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Wkrótce przedstawimy kolejnego prelegenta

Kto powinien wziąć udział w kongresie:

pracownicy administracji rządowej i samorządowej

przedsiębiorcy, którzy występują przed organami administracji publicznej

prawnicy i pracownicy kancelarii prawnych

Pakiet uczestnika zawiera:

Obraz

Prestiżowy certyfikat
każdy uczestnik kongresu otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Konsultacje eksperckie
nasi eksperci – przedstawiciele kancelarii specjalizującej się w k.p.a. – są do Państwa dyspozycji. Zyskują Państwo okazje do indywidualnego skonsultowania wszelkich wątpliwości związanych z nowelizacją k.p.a.

Materiały konferencyjne
podczas kongresu każdy uczestnik otrzymuje merytoryczne materiały drukowane, które stanowią uzupełnienie wykładów prezentowanych przez prelegentów.

Lunch i przerwy kawowe
każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz przerwy kawowe, które będą doskonałą okazją do networkingu oraz wymiany opinii na temat nowelizacji.

Kongres odbędzie się 1 czerwca 2017 r. w Lord Hotel Warszawa, aleja Krakowska 218, 02-219 Warszawa

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości:

Koszt uczestnictwa w Kongresie

Standardowy koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 599 zł netto + 23% VAT /osobę (736,77 zł brutto).

Udział w kongresie - 599 zł netto + 23% VAT /osobę (736,77 zł brutto)Zgłoś:Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi


Wybierz rodzaj płatności:


Warning: Use of undefined constant pln - assumed 'pln' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kongreskpa/parts/rejestracja/rejestracja.php on line 183
  - 2% rabatu przy wyborze tej płatności!

 Niezależnie od wybranej formy płatności otrzymasz fakturę VAT 

Zgody formalne:

 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

 Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.


Uwaga!

Zwolnienie z podatku VAT dla jednostek sektora publicznego
W przypadku jednostek sektora publicznego finansujących udział w szkoleniu/konferencji przynajmniej w 70% ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z VAT.

Zwolnienie z podatku VAT dla pozostałych podmiotów
Dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, a korzystających z dofinansowania na konkretne szkolenie/konferencję, organizowane przez Wydawnictwo FORUM, również istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o kontakt z BOK pod numerem tel. 801 88 44 22.


Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 599 zł netto (736,77 zł brutto) /osobę.
 • W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób – organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób – organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób – organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób – możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa
  Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 774. Rabaty naliczają się automatycznie przy rejestracji więcej niż jednego uczestnika na jednym formularzu zgłoszenia. Prosimy o kontakt w sytuacji zgłaszania więcej niż 5 osób – wtedy indywidualnie dobierzemy rabat.
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia za pośrednictwem tej strony internetowej lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Wydawnictwa.
 • Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową.
 • Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana na adres e-mail Zamawiającego przed terminem konferencji. Możliwa jest płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia na tej stronie internetowej.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty. W przypadku braku płatności przed konferencją w terminie 7 dni po terminie konferencji Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy. Należy o tym fakcie poinformować organizatora wysyłając mail adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od planowanej daty konferencji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Najczęściej zadawane pytania

Aby zapisać się na kongres, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kongreskpa.pl w zakładce „Weź udział”. W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres BOK@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w kongresie.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego automatycznie generuje się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jeśli takie potwierdzenie nie pojawi się, to prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK@forum-media.pl) i zgłoszenie problemu.
w przypadku zgłoszenia przez jeden podmiot więcej niż dwóch uczestników przysługuje rabat:
 • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
 • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
 • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu.
W przypadku jednorazowego zgłoszenia powyżej 5 osób możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa. W tej sprawie należy się skontaktować pod numerem telefonu 61 66 55 774
Przed kongresem wysyłana jest do uczestników faktura proforma, którą można opłacić, ale nie jest to wymagane do udziału w kongresie. Dla wszystkich uczestników po kongresie zostanie wystawiona faktura vat. Uczestnicy, którzy nie opłacili proformy, są zobowiązani do opłacenia faktury wysłanej po kongresie.
Za udział w kongresie można zapłacić na podstawie faktury proformy przed rozpoczęciem kongresu lub faktury VAT wysyłanej do uczestników po kongresie. Opłacenie proformy nie jest warunkiem koniecznym do udziału w kongresie.
Wszelkie zmiany dotyczące danych podanych do faktury należy wysłać drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.
Uczestnik ma prawo zrezygnować z kongresu w terminie do 30 dni przed datą kongresu. Osoba, która zapisała się na kongres i nie zrezygnowała z udziału w terminie do 30 dni przed datą kongresu, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa, nawet jeśli nie wzięła udziału w wydarzeniu niezależnie od przyczyn, dla których nie dotarła na kongres. Uczestnik, który nie wziął udziału w kongresie, otrzyma drukowane materiały konferencyjne oraz prezentacje multimedialne, na których udostępnienie zgodzi się prelegent.
Aby zmienić dane uczestnika konferencji należy wysłać wiadomość mailową pod adres BOK@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, jakie mają zostać zmienione, oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.
Dokładna informacja o tym, jak dojechać na miejsce kongresu, zostanie wysłana dwa tygodnie przed terminem kongresu pod adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Kongres rozpocznie się o godzinie 10.00, prosimy o przybycie 15 min wcześniej i zarejestrowanie się w recepcji. Kongres planowo zakończy się o godzinie 17.00, jednak informujemy, że wydarzenie może się przedłużyć, w szczególności w sytuacji wzmożonej dyskusji uczestników kongresu.
Każdy uczestnik otrzyma materiały składające się z drukowanych materiałów merytorycznych oraz prezentacji multimedialnych. Zapewniamy również długopis i notatnik. Po zakończeniu kongresu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.


Kontakt

Aby skontaktować się z nami wypełnij poniższy formularz:

 


Warning: Use of undefined constant kontaktwyslano - assumed 'kontaktwyslano' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kongreskpa/inc/kontakt/kontakt.php on line 11


 

Wiadomość*:

Pytania merytoryczne:

Paulina Pietrzak
tel. 61 66 55 765
paulina.pietrzak@forum-media.pl

Pytania dotyczące faktur i rozliczeń:

tel. 61 66 55 774Organizator:

Patronat merytoryczny