MULTIMEDIALNY KURS DLA LOGOPEDÓW NA DVD

Skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym

sygmatyzm, rotacyzm, logorytmika, ORM, jąkanie

Przejdź po szczegóły

Obecnie coraz częściej zaburzenia mowy łączą się z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, a obraz objawów logopedycznych miesza się z innymi trudnościami. Niezbędne w działaniu logopedy jest więc trafne zaplanowanie procesu diagnozy i skutecznej terapii.

Umiejętność postawienia wieloaspektowej diagnozy i ułożenie kompleksowej terapii to wyzwania współczesnego logopedy. Tylko holistyczne podeście daje gwarancję sukcesu w terapii logopedycznej.

5 profesjonalnych części
Multimedialny kurs dla logopedów to podzielony na 5 odrębnych części pakiet kompleksowych materiałów w postaci płyt DVD.

Holistyczne ujęcie
Wszystkie treści - filmy szkoleniowe, nagrania z instruktażami, nowoczesne pomoce, merytoryczne artykuły czy nowatorskie scenariusze przygotowane są w ujęciu holistycznym do pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami, z zaburzeniami łączonymi.

Niepowtarzalne treści
Są to autorskie materiały tworzone przez specjalistów – praktyków, dzięki czemu uzyskają Państwo pomoce niedostępne wcześniej na rynku.

Sprawdź tematykę

Dzięki publikacji:

Otrzymasz kompleksowe wsparcie - 5 zestawów pomocy w postaci płyt DVD, które całościowo wesprą Cię w procesie diagnozy wieloaspektowej oraz pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami łączonymi.

Wyposażymy Cię w nowoczesne i skuteczne metody terapii do pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami łączonymi.
 

Wskażemy Ci, wdrożone z sukcesem przez innych logopedów, efektywne rozwiązania pozwalające kształtować umiejętności komunikacyjne dziecka.
 

Pokażemy Ci jak poprawić skuteczność prowadzonej terapii, jak interpretować objawy zaburzeń współistniejących i przygotować całościowy plan terapii
 

Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości związane z diagnozowaniem, ustaleniem najlepszego planu terapii i przygotowaniem ciekawych i efektywnych zajęć

Nasz multimedialny zestaw materiałów składa się z 5 części. Każda z nich dotyczy wybranej terapii logopedycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym

 • Część 1. Terapia Sygmatyzmu,
 • Część 2. Terapia Rotacyzmu,
 • Część 3. Logorytmika.
 • Część 4. Terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy,
 • Część 5. Terapia jąkania,

ZALETY NASZEJ FORMY KSZTAŁCENIA

Co dwa miesiące otrzymujesz na wskazany adres kolejną płytę z zamówionego cyklu.

Dzięki wygodnej formie płatności w częściach, nie musisz płacić za cały kurs z góry – płacisz dopiero w momencie otrzymania konkretnej płyty!

Uczestnictwo w kursie nie wiąże się z kosztami wyjazdu, noclegu oraz utratą przychodów z powodu zamknięcia gabinetu.

TYLKO U NAS!

W skład każdej części wchodzi:

Płyta DVD, a na niej:

 • Minimum 3h filmów szkoleniowych i instruktażowych, zrealizowanych przez logopedów – praktyków,
 • Ponad 60 stron gotowych propozycji zajęć do każdego zestawu! Pakiet gotowych scenariuszy wraz z atrakcyjnymi kartami pracy w ujęciu holistycznym: pomysły na prowadzenie zajęć dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami łączonymi
 • Schematy postępowania logopedycznego w przypadku wieloaspektowej diagnozy i zaburzeń łączonych,
 • Pomysły i wskazówki na prowadzenie kompleksowej terapii logopedycznej dzieci m.in. ze spektrum autyzmu, z chorobami genetycznymi, z niedosłuchem, niedowidzących,
 • Niezbędna dokumentacja przy prowadzeniu terapii, m.in. kwestionariusze, karta do badania artykulacji,
 • Materiały multimedialne – nagrania dźwiękonaśladowcze, muzyka relaksacyjna, piosenki,
 • Atrakcyjne karty pracy skorelowane z autorskimi scenariuszami zajęć, m.in. gotowe do wydrukowania materiały obrazkowo – wyrazowe,
 • Materiały dla rodziców do pracy w domu.

Tematy kursów:

CZĘŚĆ I
TERAPIA SYGMATYZMU

Na płycie DVD otrzymasz materiały obejmujące:
Efektywna diagnoza sygmatyzmu

 • Przyczyny sygmatyzmu i zasady prawidłowej diagnozy
 • Sposoby realizacji głosek – najczęściej popełniane błędy
 • Rodzaje sygmatyzmu. Sygmatyzm międzyzębowy a wymowa międzyzębowa – prawidłowe rozpoznanie

Postępowanie terapeutyczne

 • Kolejność i metody prawidłowego wywoływania głosek – najskuteczniejsze rozwiązania
 • Seplenienie boczne i międzyzębowe – jak efektywnie przeprowadzić terapię?
 • Rzadziej występujące rodzaje sygmatyzmu – jakie działania podejmować?
 • Pakiet gotowych scenariuszy do przeprowadzenia terapii z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Fizjologiczne przyczyny sygmatyzmu oraz sposoby jego niwelowania – praca nad prawidłową pionizacją języka, pozycją spoczynkową języka oraz prawidłowy połykaniem

Dodatkowo otrzymasz także:

 • Karta do badania artykulacji,
 • Materiał obrazkowo – wyrazowy
 • Karty do logopedycznego memory

Pakiet scenariuszy zajęć – ponad 60 stron gotowych, autorskich propozycji zajęć wraz z atrakcyjnymi kartami pracy w ujęciu holistycznym: praca z dzieckiem z diagnozą wieloaspektową. Pomysły na prowadzenie zajęć dzieci z zaburzeniami współistniejącymi

CZĘŚĆ II
TERAPIA ROTACYZMU

Na płycie DVD znajdziesz materiały obejmujące:
Prawidłową diagnozę przy wadliwej wymowie głoski „r”

 • Rodzaje zaburzeń głoski „r” i ich przyczyna
 • Od diagnozy do terapii – schemat postępowania logopedycznego przy terapii rotacyzmu

Postępowanie terapeutyczne

 • Metody terapii - od czego zacząć?
 • Przegląd metod substytucyjnych
 • W jaki sposób dobierać materiał wyrazowy do ćwiczeń utrwalających wymowę [r]?
 • Instruktaż współpracy z rodzicami

Na DVD także:

 • Karta do badania artykulacji
 • Materiał obrazkowo – wyrazowy
 • Karty do logopedycznego Piotrusia

Pakiet scenariuszy zajęć – ponad 60 stron gotowych, autorskich propozycji zajęć wraz z atrakcyjnymi kartami pracy w ujęciu holistycznym: praca z dzieckiem z diagnozą wieloaspektową. Pomysły na prowadzenie zajęć dzieci z zaburzeniami współistniejącymi

CZĘŚĆ III
LOGORYTMIKA

Na płycie DVD znajdziesz materiały obejmujące:
Dlaczego logorytmika?

 • Możliwości wykorzystania logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy,
 • Ćwiczenia słuchowe i rytmiczne jako istotny element w usprawnianiu mowy – jaki wpływ ma muzyka na rozwój mowy dziecka?
 • W jaki sposób realizować efektywne ćwiczenia logorytmiczne?
 • Instrumentarium C. Orffa w logorytmice

Postępowanie terapeutyczne

 • Przegląd ćwiczeń logorytmicznych:
  Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu
  Ćwiczenia kształcące poczucie metrum i temp,
  Ćwiczenia rytmiczne (inhibicyjno – incytacyjne, metrorytmiczne i polirytmiczne),
 • Propozycje ćwiczeń prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek w oparciu o pracę z piosenką,
 • Kształtowanie prawidłowej prozodii (akcentu, intonacji, tempa) poprzez elementy umuzykalniania,
 • Propozycje zabaw i ćwiczeń oddechowych

Dodatkowo otrzymasz także:

 • Gotowe wiersze i piosenki z instrukcją ruchową,
 • Muzyka do wykorzystania podczas zajęć,

Pakiet scenariuszy zajęć - ponad 60 stron gotowych materiałów z pomysłami na przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

CZĘŚĆ IV
TERAPIA OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY

Na płycie DVD znajdziesz materiały obejmujące:
Prawidłową diagnozę ORM

 • Klasyfikacje opóźnionego rozwoju mowy, a także przyczyny, objawy i wskaźniki ORM – najczęściej popełniane błędy przy diagnozie
 • Odróżnianie opóźnienia rozwoju mowy wynikającego z indywidualnego rozwoju dziecka od opóźnienia wywołanego uszkodzeniem CUN, nerwów obwodowych, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi
 • Badania wstępne (wywiad, obserwacja, orientacyjne badanie mowy – określenie poziomu mowy, badania uzupełniające)
 • Badania specjalistyczne – zasady analizy a prawidłowa ocena

Postępowanie terapeutyczne w pracy z dzieckiem z ORM

 • Etapy postępowania terapeutycznego w zależności od typu zaburzeń
 • Rodzaje interwencji terapeutycznej – efektywne metody pomagające w stymulowaniu mowy
 • Kompleksowy zestaw pomysłów na przygotowanie programu zajęć dla dziecka z ORM
 • Instruktaż współpracy z rodzicami

Dodatkowo otrzymasz także:

 • Materiały dla rodziców do pracy w domu
 • Niezbędne wzory dokumentacji przy prowadzeniu terapii
 • Nagrania dźwiękonaśladowcze

Pakiet scenariuszy zajęć – ponad 60 stron gotowych, autorskich propozycji zajęć wraz z atrakcyjnymi kartami pracy w ujęciu holistycznym: praca z dzieckiem z diagnozą wieloaspektową. Pomysły na prowadzenie zajęć dzieci z zaburzeniami współistniejącymi.

Część V
TERAPIA JĄKANIA U DZIECI

Na płycie DVD znajdziesz materiały obejmujące:
Prawidłową Diagnozę

 • Jak przeprowadzić skuteczną diagnozę zaburzeń komunikacji?
 • Wieloaspektowa diagnoza jąkania wczesnodziecięcego I chronicznego – praktyczna analiza wybranych narzędzi terapeutycznych
 • Protokół postępowania diagnostycznego u dzieci z objawami jąkania
 • Zasady budowania sojuszu terapeutycznego z rodzicami – jak stworzyć umowę o współpracy dotyczącą planowanej terapii jąkania

Postępowanie terapeutyczne

 • Strategie interwencji terapeutycznej – praktyczne omówienie wybranych programów terapeutycznych
 • Współpraca z psychologiem przy terapii dziecka jąkającego
 • Budowanie optymalnej relacji terapeutycznej z rodzicami krok po kroku – w jaki sposób kształtować poczucie sprawstwa u opiekunów w procesie terapii?

Dodatkowo otrzymasz także:

 • Zestaw muzyki relaksacyjnej
 • Materiały dla rodziców do pracy w domu
 • Wzory dokumentów niezbędnych w prowadzeniu terapii

Pakiet scenariuszy zajęć – ponad 60 stron gotowych, autorskich propozycji zajęć wraz z atrakcyjnymi kartami pracy w ujęciu holistycznym: praca z dzieckiem z diagnozą wieloaspektową. Pomysły na prowadzenie zajęć dzieci z zaburzeniami współistniejącymi

Autorzy

Dr n. hum. Anna Walencik – Topiłko

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Katedrze Logopedii UG, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu UG. Wykształcenie: polonista, językoznawca, logopeda (specjalizacje: neurologopedia, logorytmika, emisja głosu). Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii. Autorka książki Głos jako narzędzie oraz multimedialnych programów terapeutycznych (Czytam i piszę, Multimedialna logorytmika). Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i terapeutów z zakresu logopedii i logorytmiki, oraz dla rożnych grup zawodowych z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji językowej. Więcej informacji oraz lista publikacji: www.logawt.republika.pl.

Ewa Małachowska

logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, posiada certyfikat zawodowy logopedy. Pracuje w zespole diagnostycznym w poradni dla osób z autyzmem w Warszawie, ponadto prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadząc kursy i warsztaty logopedyczne z zakresu ORM, autyzmu. Pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów.

Malwina Wilczyńska

absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz absolwentka socjologii Collegium Civitas. Terapeuta metody miofunkcjonalnej wg. A. Kittel.Logopeda specjalizujący się w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej skupia się głownie na terapii logopedycznej dzieci z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy oraz osób dorosłych, w zakresie terapii wad wymowy i wystąpień publicznych. Posiada blisko 10 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując w placówkach oświatowych i poradniach pedagogiczno - psychologicznych. Odbywała staże m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo – rehabilitacyjno – leczniczych.

Zamów kurs:

Kurs został podzielony na 5 równych części - każda składa się z 1 płyty DVD. W przypadku wyboru kursu w płatności cyklicznej z każdą jego częścią otrzymasz odrębną fakturę częściową za dany pakiet.

Dzięki takiemu rozwiązaniu będziesz mieć wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z daną częścią materiału, a także nie ponosisz od razu kosztu za cały kurs.

Wybierając kurs w wersji optymalnej otrzymasz dostęp do portalu internetowego z dostępem do materiałów zawartych na płytach. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do kursu w dowolnym miejscu, czasie i na najdogodniejszym dla siebie urządzeniu.

Wybierz swoją wersję publikacji

WERSJA PODSTAWOWA

 • Kurs został podzielony na 5 równych części (każda z nich składa się z 1 płyty DVD).
 •  
   

Płatność cykliczna co 2 miesiące, pierwsza faktura na kwotę 329 zł netto, kolejne 4 faktury na kwotę 79 zł netto

Zamów

WERSJA OPTYMALNA

 • Kurs został podzielony na 5 równych części (każda z nich składa się z 1 płyty DVD).
 • Dodatkowo wszystkie treści dostępne na portalu.

Płatność cykliczna co 2 miesiące, pierwsza faktura na kwotę 495 zł netto, kolejne 4 faktury na kwotę 125 zł netto

Zamów

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych będzie Forum Media Polska sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzali Twoje dane podane w formularzu w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji handlowej drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na komunikację handlową pisząc na bok@forum-media.pl. Pełna informacja o regułach przetwarzania Twoich danych dostępna jest tutaj.

* pola wymagane

W ramach cyklu 5 płyt DVD wysyłanych co 2 m-ce wraz z fakturą VAT. Płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki (cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysokości 14, 70 zł oraz podatku VAT).