Narzędziownik zasad
przetwarzania danych osobowych

Bądź na bieżąco z przepisami dotyczącymi RODO!

W maju 2019r. weszły w życie nowe, kontrowersyjne przepisy o ochronie danych osobowych, które diametralnie zmieniły dotychczasowe zasady prowadzenia firmy.

Zamów

Eksperci wskazują, że RODO uniemożliwiło firmom m.in.:

 • korzystanie ze swoich baz klientów na podstawie dotąd pozyskanych zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 • prowadzenie rekrutacji i dokumentacji pracowniczej na starych zasadach,
 • bazowanie na obecnych zabezpieczeniach i konfiguracji systemów informatycznych.

W tym roku jedna z firm otrzymała niemal
3 mln zł
kary za naruszenie przepisów RODO.

Jeśli więc chcesz legalnie prowadzić swoje interesy po wdrożeniu RODO, dostosuje razem z nami swoje systemy informatyczne i bazy klientów oraz procedury kadrowe. Zespół prawników i konsultantów przygotował narzędziownik, który pokazuje jak utrzymać dotychczasowe wyniki finansowe.

Co zyskasz:

 • narzędziownik aktualizowany raz do roku zawierający ok. 200 stron,
 • bez udziału drogich kancelarii prawnych przeprowadzisz samodzielnie audyt w firmie i wychwycisz wszystkie uchybienia w ochronie danych osobowych,
 • korzystając z check-list opracowanych dla wszystkich działów w przedsiębiorstwie, szybko wdrożysz nowe procedury zgodne z RODO,
 • podczas kontroli wykażesz się prawidłowo prowadzoną obowiązkową dokumentacją przetwarzania danych osobowych – narzędziownik zawiera wszystkie wymagane przez RODO procedury i dokumenty gotowe od razu do wykorzystania w firmie.

Tematy zawarte w narzędziowniku:

1. Audyt i inwentaryzacja przetwarzania danych osobowych
 • Wytyczne, jak sprawnie przeprowadzić audyt dotychczasowego przetwarzania danych osobowych, by szybko wykryć uchybienia i dostosować obowiązujące procedury do wymagań RODO. Kontrola:
  • legalności pozyskanych zgód na przetwarzanie danych osobowych,
  • zapewnienia prawa do dostępu, ograniczenia, sprostowania, sprzeciwu, przenoszenia danych osobowych i bycia zapomnianym,
  • powierzenia przetwarzania i udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim,
  • zabezpieczeń systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe.
 • Wytyczne, jak skontrolować prawidłowość prowadzonej dokumentacji przetwarzania danych osobowych pod kątem nowych przepisów.
2. Pozyskiwanie zgód i budowanie bazy danych osobowych według RODO
 • Wytyczne dotyczące sposobu określania zakresu, charakteru i okresu przechowywania pozyskanych danych osobowych na nowych zasadach.
 • Z jakich elementów powinien składać się formularz, by wywiązać się z nowego obowiązku informacyjnego i wykorzystywać dane osobowe w kilku celach.
 • Jak dostosować do zmienionych wymogów bazy danych pozyskanych z różnych źródeł, takich jak: telefon, SMS, czat, numer IP, pliki cookies, newsletter, wiadomość pozostawiona na Facebooku.
 • Jakie warunki trzeba spełnić, by przechowywać pozyskane dane osobowe w swojej bazie bez narażania się na kary finansowe.
 • Jakie nowe kategorie danych zalicza się do danych osobowych wrażliwych i jakie warunki należy spełnić, by je przetwarzać zgodnie z nowym prawem.
 • Jak dostosować do nowych wymogów automatyczne profilowanie według miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, wieku itp.
3. Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych
 • Wytyczne, w jaki sposób ewidencjonować zgody, zmieniać ich zakres i je usuwać w systemach informatycznych.
 • Jak dostosować systemy informatyczne do nowych przepisów, by zgodnie z nimi zapewnić prawo dostępu do danych, prawo do zmiany, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych.
 • Pseudominizacja i szyfrowanie jako jeden ze sposób ochrony danych według RODO.
 • Nadawanie uprawnień w systemach i zasobach informatycznych na podstawie nowych wytycznych.
 • Back-up systemów informatycznych – jak prowadzić archiwizację kopii zapasowych po wdrożeniu RODO.
 • Rekomendowane dobre praktyki zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, które zapewnią pełną ochronę przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem i utratą danych osobowych.
 • Jak testować skuteczność środków technicznych i organizacyjnych, by zapewnić bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 • Tryby postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych i reagowania na wypadek incydentu według RODO oraz sposoby minimalizowania ich negatywnych skutków.
4. Analiza ryzyka i monitorowanie bezpieczeństwa przetwarzania według RODO
 • Procedury identyfikacji ryzyka wiążącego się z niezgodnym z prawem zniszczeniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem danych osobowych.
 • Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych – metody analizy i wymagana dokumentacja.
 • Wytyczne, jak dobierać środki organizacyjne i techniczne w zależności od stopnia ryzyka wystąpienia incydentu w wypadku zautomatyzowanego profilowania, przetwarzania danych osobowych wrażliwych, monitorowania miejsc dostępnych publicznie.
 • Procedury mierzenia i oceny skuteczności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych.

Zamów publikacje:

Praktyczna publikacja drukowana:
RODO 2020 - Narzędziownik zasad przetwarzania danych osobowych

Przedsprzedaż - wysyłka na początku 2020r.

promocja -50zł

299 zł netto

249 zł netto

*należy doliczyć koszty wysyłki:
39 zł zł netto / 47,97 zł zł brutto

Administratorem Twoich danych będzie Forum Media Polska sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzali Twoje dane podane w formularzu w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji handlowej drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na komunikację handlową pisząc na bok@forum-media.pl. Pełna informacja o regułach przetwarzania Twoich danych dostępna jest tutaj.

* Pola wymagane